Sunday, October 6, 2013

Prinsip Pendaraban dan Prinsip Penambahan dalam Kaedah Membilang

Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia,


Pada kebiasaannya, kita sering memberi gambaran kepada pelajar kita berdasarkan konsep pendaraban dan penambahan berkaitrapat. iaitu, pendaraban ialah penambahan yang berulang. Ilustrasi berikut sering digunapakai oleh kebanyakan guru dalam menyampaikan pengajaran.

Prinsip pendaraban

Jika 2 tugasan A dan B dilaksanakan secara berturut-turut. Tugasan A dapat dilaksanakan dalam x cara dan untuk setiap cara ini, B dapat dilaksanakan dalam y cara. Maka, tugasan AB boleh dilaksanakan dalam xy cara.

Contoh :

Suatu nombor kad matrik pelajar UPSI mengandungi 3 huruf dan diikuti dengan 2 digit nombor. Andaikan setiap huruf (A-Z) dan setiap nombor (0-9) boleh digunakan sebagai nombor kad matrik pelajar UPSI dan pengulangan adalah dibenarkan bagi huruf atau nombor tersebut.

Kita dapat membentuk suatu nombor kad matrik seperti berikut;

Memilih huruf pertama       : 26 cara
Memilih huruf kedua          : 26 cara
Memilih huruf ketiga          : 26 cara
Memilih nombor pertama   : 10 cara
Memilih nombor kedua      : 10 cara

Maka terdapat

          26.26.26.10.10 = 263 . 102


cara nombor kad matrik dapat dibentuk.

Prinsip penambahan


Contoh;

Andaikan terdapat 6 buah Mangga, 4 buah Durian dan 2 buah Langsat yang berbeza. Untuk memilih 2 buah daripada 3 jenis buah tersebut, kita boleh memilih samada: sebiji buah Mangga dan sebiji buah Durian atau, sebiji buah Mangga dan sebiji buah Langsat atau sebiji buah Durian dan sebiji buah Langsat. Oleh itu, terdapat;

                   (6 . 4 ) + (6 . 2) + ( 4 . 2) = 44


cara pemilihan buah dapat dilaksanakan.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Tengok apa yang menarik.. Klik pada ikon dibawah ini..

Jom Chat


Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.